ธ.ก.ส. ทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบกลุ่มให้กับพนักงาน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. และสมาคมสโมสร พนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบกลุ่ม สำหรับพนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ในธนาคาร โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าว มีวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ขอร่วมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ตลอดจนครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ