ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความรู้การป้องกัน ไวรัส Covid-19 แก่ชุมชน

อาจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง อาจารย์กัญญา กอแก้ว และ นายสุรัช ประหยัด อาจารย์และบุคลากรประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 พร้อมฝึกทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและครูโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความก่อนหน้านี้CPF มอบประกาศนียบัตร โครงการสหกิจศึกษา
บทความถัดไปเกษตรฯ กางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ตัน เซ่นพิษ COVID-19 หากส่งออกจีนไม่ได้