กยท. รับมอบหน้ากากอนามัยจาก ไทยฮั้ว ส่งต่อเพื่อสาธารณประโยชน์ พร้อมร่วมมือช่วยเหลือวงการยาง ผ่านวิกฤต COVID-19

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น จาก นายกรกฎ กิตติพล ผู้แทนจากบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) มี นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ โดยจะนำหน้ากากที่ได้รับไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ มุ่งหวังร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ให้ผ่านวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไปให้ได้

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
กยท. ขอขอบคุณทาง บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่ค้าและมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในด้านต่างๆ มาโดยตลอด การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมถึงเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง หลังจากผ่านวิกฤตนี้ไป คาดว่าจะมีความต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพารา ที่สามารถไปพัฒนาสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางการใช้ในทุกวงการได้ กยท. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงยางพาราต้องร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมยางพารา ให้อยู่ได้อย่างมั่นคง

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ

ด้าน นายกรกฎ กิตติพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้แทน บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลจีนผ่านทางคู่ค้าของบริษัทในหลายๆ ด้าน เมื่อถึงเวลานี้ที่ทางประเทศจีนได้ผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมาแล้ว จึงอยากให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 ไปด้วยกัน โดยเบื้องต้นจีนได้บริจาคหน้ากากอนามัยผ่านทางบริษัท เพื่อมอบต่อให้กับคู่ค้า หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป