รักษาการผู้ว่าการฯ ขอให้เชื่อมั่น กยท. ไม่ทิ้งชาวสวนยางในวิกฤต COVID-19

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กยท. ยังเดินหน้าแก้ปัญหาทุกๆ ด้าน

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบถึงการส่งออกยางพารา ซึ่งมีความติดขัดและข้อจำกัดในเรื่องสุขอนามัยบริเวณด่านส่งออก โดยที่ผ่านมาได้มีการผ่อนปรนบริเวณด่านส่งออกสะเดา จังหวัดสงขลา อนุญาตให้สามารถส่งออกน้ำยางได้ ขณะนี้ทาง กยท. ได้หารือร่วมกับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ในการเข้าเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อเปิดด่านการส่งออกน้ำยาง ด่านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นว่าตลาดยางพารายังมีการซื้อขายเป็นปกติ

นายขจรจักษณ์ กล่าวย้ำ “ขอทำความเข้าใจกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพารา ว่า กยท. มิได้นิ่งนอนใจ ได้มีความพยายามในการประสานงานกับหลายภาคส่วน รวมถึงกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพาราในทุกด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน ขอให้ผู้ที่ติดขัดในเรื่องการขายยาง หรือผลิตภัณฑ์ยางพารา จากการที่มีบางโรงงานชะลอการรับซื้อ ประสานมาที่ กยท.พื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป สุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ อยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ”