โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ฯ สนับสนุนไข่ไก่เป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ฝ่าวิกฤติโควิด-19

พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบไข่ไก่ จำนวน 5,000 ฟอง จากโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมกับ ชนมพรฟาร์ม จังหวัดนครปฐม เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 โดยมี นางณัฐกานต์ พันธ์ชัย กรรมการและเลขานุการโครงการฯ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ยังได้มอบหมายให้นำไข่ไก่ไปมอบให้กับอีก 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบำราศนราดูร รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,000 ฟอง