บ้านปูฯ มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19”

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีภารกิจในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น และจัดชุด “ธารน้ำใจ กู้ชีวิต” จำนวน 180,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว