ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและผู้พิทักษ์สิทธิ์

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ของ ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและนนทบุรี