ซีพีเอฟ สนับสนุนเนื้อไก่ปลอดภัยให้ พม.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับมอบเนื้อไก่จำนวน 1,000 กิโลกรัม จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย ข้าวกล่องจากพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา อีกจำนวน 2,625 กล่อง เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ครัวกลาง พม. เราไม่ทิ้งกัน” โดยจะนำไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ จำนวน 39 ชุมชน สำหรับจัดทำครัวกลางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯ