กศน.ปัตตานีมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง ครั้งที่ 7โดยชมรม กศน.ยะรังเพื่อเด็กกำพร้า ณ กศน.อำเภอยะรัง

มีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กกำพร้า ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคมโดยเสมอภาคและเท่าเทียม

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ หารือผู้เชี่ยวชาญองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน เตรียมหนุนสมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวลดโลกร้อนเพื่อพัฒนาให้ยั่งยืน
บทความถัดไปเกษตรกรพิษณุโลก ปรับตัวทำเกษตรเลี้ยงกระบือ เป็นงานเสริมสร้างรายได้หลักแสนต่อปี