บิ๊กป้อม ห่วงประชาชนกลับภูมิลำเนาจากผลกระทบโควิด-19 เร่ง บจธ. แก้ปัญหาที่ดินทำกิน พร้อมมอบ บิ๊กอวบ ประธานบอร์ด บจธ. คนใหม่ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาด่วน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่ตกงาน และเดินทางกลับภูมิลำเนา ที่ต้องการทำการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินทั่วประเทศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ บจธ. เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาความช่วยเหลือเกษตรกรในหลายพื้นที่ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง และติดตามความคืบหน้าการทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกองทุนที่ดินทำกินตำบลทับไทร และวิสาหกิจเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกษตรกรได้เริ่มทำการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา รวมทั้งใช้แนวคิดการใช้ที่ดินตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินทำกินต่อไป