CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 10 สู่ชาวชุมชนวัดไชยทิศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำรถ CPF Food Truck ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นางสาวสุชาดา วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการตลาด พร้อมด้วย พนักงานซีพีเอฟจิตอาสา และผู้แทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จากรถ CPF Food Truck ให้แก่ชาวชุมชนรอบวัดไชยทิศ ณ วัดไชยทิศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เห็นความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมแบ่งปันให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ “ส่งอาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน” เป็นโครงการที่ ซีพีเอฟ จัดทีมจิตอาสา พร้อมส่งรถ CPF Food Truck ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ นำอาหารสำเร็จรูปคุณภาพปลอดภัยจากโรงงานอุ่นร้อนแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงในชุมชน โดยเริ่มที่เขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่แรก และจะขยายผลไปยังอีก 5 เขตในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป