กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมติดตามการศึกษานอกระบบ

กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง วันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหาร กศน.จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (เทพา นาทวี จะนะ สบ้าย้อย) ร่วมการประชุม