ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี ‘โครงการสวนสวยกินได้’ รร.วัดศาลาลอย จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี ในโครงการสวนสวยกินได้
ให้แก่โรงเรียนวัดศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และ นายณัฐกร จิตราภัณฑ์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ตรา ทีซีซีซี ตราสิงห์ และตราเด็กน้อย เป็นตัวแทนนำทีมงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพและระบายสีกำแพงที่โรงเรียน วัดศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสวนสวยกินได้ ที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อมอบความรู้และความเข้าใจในการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่นักเรียนในชุมชนเป็นประจำทุกปี

 

 


Thai Central Chemical Public Company Limited hold Wall Painting Activity
near Edible Vegetable Garden Project at Wat Sala Loi School in Ayutthaya Province

Mr.Chalermphol Samarkhom – General Manager of Operation Support Division and Mr. Nuttakorn Chitraphan – General Manager of General Affairs Division from Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the Leadership of producer and distributor the high-quality NPK compound fertilizers “OX-Brand, TCCC, Singha and Baby” led the volunteers joint wall drawing and painting activity at Wat Sala Loi School in Ayutthaya Province. This activity is a part of the Edible Vegetable Garden Project which TCCC provides agricultural knowledge and correct usage in chemical fertilizer both theory and practical in order to obtain quality and safety products for students in community every year.