น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

 

บทความก่อนหน้านี้กองปราบปลา-คนบ้าอนุรักษ์
บทความถัดไปกรมพัฒนาที่ดิน หนุน บจธ.ใช้ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพดินและร่วมแบ่งปัน Big Data