ธ.ก.ส. ร่วมปล่อยรถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์แช่แข็งส่งออกปลาน้ำจืดของผู้ประกอบการ

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพิธีปล่อยรถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์แช่แข็งเพื่อส่งออกปลาน้ำจืดจากบริษัท ทองมั่นคง จำกัด ไปยังท่าเรือบกลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว Green Credit ให้กับผู้ประกอบการรายดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการรวบรวมและจำหน่ายปลาน้ำจืดส่งออกไปยังต่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท ทองมั่นคง จำกัด ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม