ธ.ก.ส. จับรางวัลพิเศษสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน มูลค่ารวม 2 ล้านบาท

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการจับรางวัลพิเศษสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท อายุสลาก 2 ปี ซึ่งรางวัลในครั้งนี้มอบให้กับผู้ที่ฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอย่างน้อย 6 งวดขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2562-15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รางวัลประกอบด้วย ทองคำแท่ง จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท รวมมูลค่า 2,000,000 บาท ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.baac.or.th ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563