ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างงานผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการหารือวางแผนการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 250 อัตรา ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

บทความก่อนหน้านี้มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงาน I-SAN STATIONARY FAIR 2020 แนวคิด (Concept) “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน” Theme “อ่านสร้างคน เขียนความสุข”
บทความถัดไปรมช.มนัญญา เผยนายกรัฐมนตรีตอบรับช่วยเยียวยาชาวสวนลำไยไร่ละ 2 พัน พร้อมสนับสนุนพ่อค้าจีนเข้าซื้อลำไยและผลไม้ของไทยตามแนวทางศบค.