เกษตรปราจีนฯ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรสร้างชาติ พร้อมรับมอบรางวัลชมเชย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ อกม.

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เกษตรปราจีนฯ นำโดย นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรสร้างชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 โดยร่วมออกร้าน และชมนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการพอเพียงเพื่อยั่งยืน, Smart & Strong together, กลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่, ตลาดนำการผลิต เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชมเชย สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางพลวงร่วมใจพัฒนา ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบโดย นายสงคราม ธรรมมะ รองประธานอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับประเทศ