บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5 ส.

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก และองค์กรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยด้วย 5 ส. โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดวัด ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ กวาดลานวัด และทำความสะอาดพื้น รวมถึงล้างห้องน้ำให้แก่วัดเสด็จ ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

Thai Central Chemical Public Company Limited cooperated with Khlong Sakae Sub -district Administrative Organization and Private Organization held beauty temple with 5S
Mr. Somruk Likitcharoenphan – Executive Officer & Senior Vice President of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) led voluntary employee together with Khlong Sakae Sub-district Administrative Organization and Private Organization held beauty temple with 5S which activities are cleaning temple, cutting tree branches, collection garbage, sweeping temple court, cleaning the floor and the toilet at Wat Sadet, Khlong Sakae Sub-district, Nakhon Luang District, Ayutthaya Province. This activity is a part of mission to care for society and environment in community