กลุ่มกศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดอบรมผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะฯ รุ่นที่ 1

กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ : อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยให้กับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะฯ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยให้กับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและครูอาสาฯ กศน.ประจำศึกษาปอเนาะ รุ่นที่ 1 ณ ห้องพญาตา1 โรงแรมเซาท์เทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี