กลุ่มกศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดอบรมผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะฯ รุ่นที่ 1

กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ : อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยให้กับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะฯ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยให้กับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและครูอาสาฯ กศน.ประจำศึกษาปอเนาะ รุ่นที่ 1 ณ ห้องพญาตา1 โรงแรมเซาท์เทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.กำแพงแสน จัดกิจกรรม ไปทำนากัน ปี2
บทความถัดไป‘น้าละเอียด แดงแตง’ ชาวนาเมืองสุพรรณ เกษตรกรวัยเก๋า หัวสมัยใหม่เปิดใจเรียนรู้