รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเป็น 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับ อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร