เจียไต๋ เดินหน้าส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านการสนับสนุน “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19” จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อนำไปปลูกและรับประทาน สร้างเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยเจียไต๋ ได้ร่วมสานต่อโครงการเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่เป็นที่นิยม เติบโตเร็ว และปลูกง่าย เช่น คะน้ายอด ผักบุ้งเรียวไผ่ พริกขี้หนู และกะเพรา จำนวน 500,000 ซอง โดยแบ่งบรรจุเป็นชุดเพื่อมอบแก่ผู้ลงทะเบียนจำนวน 100,000 ชุด พร้อมข้อมูลความรู้เรื่องพืชผักและวิธีการเพาะปลูก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับชุดเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร https://app.doae-gov.org/landing ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน

 

(จากซ้าย) นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และนายสัณหกิจ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด