สภาเกษตรกรบุรีรัมย์ ชี้ช่องทางผู้ผลิตเข้าสู่ตลาดออนไลน์

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกร และให้การสนับสนุนสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปว่านหางจระเข้, กลุ่มบานาน่าธันเดอร์, กลุ่มหมอนยางพารา พาราบุรี เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร กลุ่มเกษตร และองค์กรเกษตรกร เข้าสู่ตลาดออนไลน์ เช่น (ตลาดอุ๊ยคำช้อปปิ้ง), Shopee เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และนับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเกษตรกร ที่สามารถนำสินค้าเกษตรของตัวเองเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้

เนื่องจากมีข้อดีหลายประการด้วยกัน เช่น ตัดเรื่องพ่อค้าคนกลาง สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรได้มากขึ้น ทำให้เกษตรกรออนไลน์ได้ทำความรู้จักกับกลุ่มลูกค้าของตัวเองโดยตรง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด ในแง่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค เราก็จะได้ของดี สด ใหม่ ส่งตรงจากผู้ผลิตโดยตรง