ห่างกันไม่ห่างไกล…ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจแพทย์-พยาบาลชายแดน จังหวัดตาก

สถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักในโลกเมื่อช่วงต้นปี ส่งผลกระทบกับหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ไม่เว้นกระทั่งประเทศไทย ที่พบผู้ติดเชื้อรายวัน ทุกคนพร้อมใจให้ความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐให้การป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 อย่างที่หลายประเทศกำลังเผชิญ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขของไทยจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังด่านชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทย-เมียนมา มีการเข้าออกของแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ด่านหน้าอย่างทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นกำลังสำคัญที่ต้องเสียสละเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ทั้งระบบการคัดกรองที่เข้มแข็ง รวมถึงให้ความรู้ประชาชน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคเข้าสู่พื้นที่วงกว้าง

ตลอดระยะเวลาของวิกฤตโควิด-19 คนไทยทุกคนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างมีส่วนร่วมให้การป้องกันตามมาตรการของรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาคเอกชน อย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัย ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยการส่งมอบอาหารสำเร็จรูป เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ด้วยสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาในจังหวัดตาก ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซีพีเอฟอยากเติมกำลังกายและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดและมีความเสี่ยงอย่างมากในสถานการณ์นี้ โดยการจัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานให้แก่ทีมแพทย์ในโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด และโรงพยาบาลอุ้มผาง พร้อมส่งโดยทีมงานเดลิเวอรี่ของซีพีเฟรชมาร์ทให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ถึงที่ทุกโรงพยาบาล เริ่มจากโรงพยาบาลพบพระเป็นที่แรก จากนั้นจะส่งต่อไปยังอีก 4 โรงพยาบาล

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพบพระ ได้โพสต์ขอบคุณ ซีพีเอฟ บนเพจเฟซบุ๊กทางโรงพยาบาล ที่มอบอาหารในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย โควิด-19” สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นขวัญและให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าในสถานการณ์ขณะนี้อย่างมาก

ทีมเดลิเวอรี่ของซีพีเฟรชมาร์ท ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพอย่างมาก ตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 จากโครงการมอบอาหารให้กับคุณหมอและพยาบาล ส่งอาหารให้ครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่อยู่ในช่วงกักตัวหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ และนี่เป็นอีกครั้งที่ซีพีเอฟจะส่งมอบอาหารปลอดภัยและกำลังใจดีๆ ถึงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ห่างไกล ให้พวกเขามีอาหารที่ดีรับประทาน นำเวลาอันมีค่าไปช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงสู้ภัยกับโรคระบาดอย่างเต็มศักยภาพ