ยันม่าร์แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ “โนะบุฮิโกะ คาชิวากิ” ยึดกลยุทธ์ให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทย พร้อมเน้นย้ำให้เติบโตไปพร้อมกัน

นายโนะบุฮิโกะ คาชิวากิ

บริษัท ยันม่าร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถตัดอ้อยและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ได้ประกาศแต่งตั้ง นายโนะบุฮิโกะ คาชิวากิ ดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด ต่อจาก นายชินจิ สุเอนางะ โดยเริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายโนะบุฮิโกะ คาชิวากิ ได้ร่วมงานกับบริษัท ยันม่าร์ สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาอีกกว่า 6 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการขายและวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของผู้บริหารท่านนี้ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของโลก จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมธุรกิจยันม่าร์ในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจ นายคาชิวากิ กล่าวว่า ตนเองจะนำประสบการณ์จากการทำงานทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศมาขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกร ผู้แทนจำหน่าย พนักงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าเป็นหลัก ภายใต้คติการบริหารของยันม่าร์นั่นคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังได้วางแผนที่จะขยายธุรกิจของเครือยันม่าร์ในตลาดประเทศไทย ขยายฐานลูกค้าโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกษตรกรไทยทำการเกษตรแบบลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมการเพาะปลูกสมัยใหม่และมีความแม่นยำที่ยันม่าร์มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรไทยสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ให้เป็นที่กล่าวขวัญว่า “สมแล้วที่เป็นยันม่าร์” องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี