รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจปริมาณรับซื้อน้ำยาง สต๊อกยาง และราคายางร่วมกับตัวแทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ระหว่าง วันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2563 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจปริมาณรับซื้อน้ำยาง สต๊อกยาง และราคายางร่วมกับตัวแทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในพื้นที่จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการไขปัญหาราคายางและมาตรการบังคับทางกฎหมาย ที่ทำให้ราคายางผันผวนอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และอาจจะใช้กฎหมายมาบังคับให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบมากจนเกินไปในระยะยาว