วว. นำผลงานวิจัยต้นแบบการพัฒนาฝนหลวงทางเลือกฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง วว. และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ โครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อการบริหารจัดการสารฝนหลวง พร้อมทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. ที่สืบสานพระราชปณิธานภายใต้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมจัดงานแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และทีมนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานนิทรรศการของ วว. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้“ซี.พี.อินเตอร์เทรด” คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563 ตอกย้ำมาตรฐานองค์กร ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยั่งยืน
บทความถัดไปวว. โชว์นิทรรศการ “TISTR BCG…Being th Better Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 2563 เน้นให้ความรู้ วทน. แก่เยาวชน