องค์การสะพานปลา คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่ ดร. มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ซึ่งในครั้งนี้ อสป. ได้รับถึง 2 รางวัลด้วยกัน คือ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63.

บทความก่อนหน้านี้มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
บทความถัดไปวว. ร่วมเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์