วว. ร่วมเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย พร้อมทั้งโครงการสำคัญ ที่ได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ เป็นต้น ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ของ รมว.อว.และคณะครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สมดังวิสัยทัศน์ “เรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมด้วย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บทความก่อนหน้านี้องค์การสะพานปลา คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563
บทความถัดไปอดีตเด็กช่าง ได้จับเงินล้าน เพราะส่งผักขายเซเว่น ถูกจริตคนเมือง ช่วงโควิดยอดพุ่งกระฉูด