“ฟาร์มเฮ้าส์” คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารจัดการ

“ฟาร์มเฮ้าส์” คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 “ฟาร์มเฮ้าส์” ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (สําหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมมือกันจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบรางวัล

ทั้งนี้ บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี โดยมี นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นรับมอบรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัลนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทุกคนที่มีความตั้งใจและความจริงใจที่ร่วมกันผลิตอาหารที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดมาตลอดระยะเวลา 38 ปี