ไทย-เยอรมัน ชวนลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดโลกร้อน ในงาน “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก…WE CHANGE Climate Change”

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมจัดกิจกรรม “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก…WE CHANGE Climate Change” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสิ่งแวดล้อมไทยที่กำลังจะมาถึง ณ เฮลิกซ์ การ์เด้นท์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยในงาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวปาฐกถา เรื่อง Climate Change and Partnership for Action

กิจกรรมนี้จัดขึ้นไม่เพียงแค่เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบและแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีการให้ความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อแนะนำสำหรับทางเลือกต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดโลกร้อน ตลอดจนมีแสดงผลการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และความร่วมมือไทย-เยอรมัน ในการรับมือและแก้ปัญหาโลกร้อน ผ่านการเสวนา บอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม และเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช กล่าวว่า “การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ประสบผลสำเร็จนั้น ทางภาครัฐไม่สามารถเดินไปได้ลำพัง ภาครัฐจะต้องกำหนดนโยบายที่เหมาะสม ภาคเอกชนต้องดำเนินธุรกิจที่คิดถึงความยั่งยืน แต่ภาคประชาชนเองคือส่วนสำคัญที่สุด ทุกคนจะสามารถช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่เพียงเล็กน้อย โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของเรา และถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ปรับเปลี่ยนกันคนละนิด แต่ทำให้เป็นนิสัยจนเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดิฉันก็เชื่อว่า การเปลี่ยนเรา…เปลี่ยนโลก นั้นจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน”

คุณไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า “GIZ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนประเทศไทย และรัฐบาลเยอรมันในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และเราจะร่วมมือกันในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมรณรงค์สู่สาธารณชนในวันนี้ ถือเป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นการประกาศถึงความร่วมมือทั้งในระดับภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง…ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบนับเป็นภารกิจที่ GIZ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผมเชื่อว่าหากเราทุกคนลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง บนเส้นทางสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายที่แน่วแน่ร่วมกันแล้ว เราจะสามารถฝ่าฟันและแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอน”

โดยกิจกรรมในงานมีการจัดเวทีเสวนา เพื่อสะท้อนแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้บริหารและกำหนดนโยบายระดับประเทศ นักธุรกิจเพื่อสังคม และดารานักแสดง ผ่านการพูดคุยในหัวข้อ “การใช้ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…Climate Actions in Your Daily Life” นำโดย คุณชัชวรรณ เย็นอาคาร ผู้แทนจาก สผ. คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย ผู้ร่วมก่อตั้ง Socialgiver คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติคุณ และ คุณต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาสำหรับนักธุรกิจที่มีใจรักษ์โลกมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “การงานอาชีพที่มีส่วนช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…Working and Living Inspired by Climate Change” เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตที่ควบคู่ไปกับการใส่ใจปัญหาโลกร้อน โดยมี คุณกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิก ซึ่งได้รับรางวัลจากสหประชาชาติจากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณเกวลิน ศักดิ์สยามกุล ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ยาสีฟันเม็ด CHEWW.CO เพื่อลดการใช้หลอดพลาสติก คุณศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Tuk Tuk Hop และ MuvMi รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มาร่วมพูดคุย และปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก สิงโต นำโชค