บางบอน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 1

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานเปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยมี นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านงานสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและนำแนวทางสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการในชุมชน และยังมีกิจกรรมสอนอาชีพเพื่อเสริมรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจะเป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น