ปปส. ชักแถวติดตามการปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม แม่สะเรียง

ปปส. นำทีมตรวจสอบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม แม่สะเรียง ชี้ชัดปลูกได้มาตรฐานที่สูงแห่งหนึ่งของไทย

ทีมงานจากสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ปปส. นำโดย นายปรัชญา ทวีกุล และทีมงาน ได้เข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในการเข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปส. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจาก กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ ซึ่งผลในการตรวจสอบและเยี่ยมชมครั้งนี้นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมในส่วนต่างๆ ของสถานที่ทั้งอาคารปฏิบัติการ โรงเรือน โดยผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปปส. ได้กล่าวชื่นชมวิสาหกิจชุมชนฯ ว่า มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งเรื่องการปลูก การรักษาความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการที่มีมาตรฐานที่สูงแห่งหนึ่งของเมืองไทย