สยามคูโบต้า มอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ “คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 6 ชวนร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กแบบ New Normal

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกระเป๋านักเรียน ภายใต้โครงการ “คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 6 จำนวน 48,000 ชุด ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ และส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อไปยังเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 5,000 ชุด พร้อมเชิญชวนร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงโครงการ “คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง” ว่าโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นที่ 6 ซึ่งในปีนี้สยามคูโบต้าได้ส่งต่อน้ำใจไปถึงน้องๆ เยาวชน โดยสนับสนุนกระเป๋านักเรียนจำนวน 48,000 ชุด ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ และยังรวมไปถึงการส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5,000 ชุด สำหรับกระเป๋านักเรียนที่เราได้นำมามอบให้น้องๆ เยาวชนนั้นเป็นรูปแบบเป้ที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน ผ่านการออกแบบและตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน ด้วยความเข้าใจถึงการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์

อีกประการสำคัญคือ สยามคูโบต้ามีความมุ่งหวังให้สังคมไทยตระหนักในความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เราจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นมิติสำคัญของสังคมไทยที่จะช่วยให้เยาวชนที่ขาดแคลนได้รับโอกาสและกำลังใจอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายส่งมอบน้ำใจผ่านกระเป๋านักเรียนไปสู่น้องๆ เยาวชนทั่วประเทศในช่วงสีสันของงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ยังไม่คลี่คลาย สยามคูโบต้าจึงได้เชิญชวนให้ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดกิจกรรมวันเด็กแบบเดิม มาเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบ New Normal เพื่อสร้างความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ตลอดจนลูกค้าเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการและเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ดำเนินการจัดด้วยรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ อาทิ การจัดแบบเว้นระยะ (Social Distancing) การลดจำนวนคน การเข้าไปมอบในพื้นที่แทนการรวมตัว หรือแม้แต่การจัดในรูปแบบไลฟ์ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจของทางร้านค้า เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้า เกษตรกรที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมต่างก็ได้รับความสุข ความอิ่มเอมใจไปถ้วนหน้าไม่แพ้การจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา”

สยามคูโบต้า มีความมุ่งหวังพัฒนาด้านการศึกษา ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ เพื่อให้เยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป