วว. ร่วมหารือพันธมิตรภาครัฐ พัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามจากทรัพยากรในประเทศ ส่งเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ด้วย วทน.

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ผู้แทนจากมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และผู้บริหาร นักวิจัย วว. ร่วมประชุมหารือเพื่อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงามด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ได้แก่ การพัฒนาดอกบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ดอกจันทน์กะพ้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสีจากดอกไม้ธรรมชาติจากพื้นที่ต่างๆ สำหรับย้อมผ้า เพื่อส่งเสริมและสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักและจำหน่ายสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี