บ้านปู ส่งมอบความช่วยเหลือโรงพยาบาลชายแดน จังหวัดตาก ต่อเนื่อง หนุนกำลังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มูลค่ารวมเกือบ 4 ล้านบาท

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 ในประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นจากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่างๆ แต่การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีการเดินทางเข้าเมืองแบบถูกกฏหมายและการลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและรับมือกับโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว จึงส่งมอบหน้ากาก N-95 หน้ากากผ้า ถุงมือตรวจโรค ชุด PPE อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และเงินเพื่อใช้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องตามความจำเป็นของโรงพยาบาล 5 แห่งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลท่าสองยาง และโรงพยาบาลพบพระ รวมมูลค่ากว่า 9 แสนบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของแพทย์และพยาบาลระหว่างในการปฏิบัติหน้าที่ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดตากไปเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน 2.8 ล้านบาท นอกจากนี้ บ้านปูยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1 แสนบาท ให้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน สกัดกั้น และป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตากอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35

การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นภารกิจภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน