“อนุทิน” เปิด โมเดล กัญชา 6 ต้น ที่บุรีรัมย์ ก่อนผลักดันทุกเขตสุขภาพ หวังสร้างรายได้ระดับครัวเรือน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรและสหกรณ์ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช. ศึกษาธิการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ที่ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุทิน กล่าวว่า การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดศักราช เป็นประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนเข้าถึงกัญชา ถือว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้บรรจุเอาไว้ การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี การใช้กัญชา กัญชง เพื่อมาเป็นพืชสมุนไพรทางการแพทย์ เป็นอุตสาหกรรมการทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด


“เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่รัฐบาลมีนโยบายให้พัฒนากัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเห็นถึงคุณค่าของกัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของคนไทย ซึ่งรู้จักกันดีมาแต่โบราณ คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง มานับร้อยปีแล้ว มีการพัฒนาที่สร้างสรรค์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เป็นสมุนไพร เป็นยา เป็นเครื่องปรุงอาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร กินได้ นอนหลับ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนมีสุขภาพดี แต่เมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ช่วงสงครามอินโดจีน มีการออกกฎหมายให้กัญชาเป็นยาเสพติด ทำให้คนไทยต้องหยุดใช้ประโยชน์จากกัญชา เพราะผิดกฎหมาย ไม่ใช่อะไรหรอกครับ ที่เขารบกันแถวประเทศเพื่อนบ้าน มีประเทศมหาอำนาจมาร่วมรบ แต่พอทหารของเขาเข้าถึงกัญชา ทหารของเขาไม่อยากรบ ยิ้มทั้งวัน ทำให้เขากังวลว่าจะแพ้สงคราม เขาจึงต้องบัญญัติว่ากัญชาเป็นยาเสพติด เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ประเทศไทยโดนผลกระทบไปด้วย การตีตราจากโลกว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ก็ทำให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาในประเทศไทยมีข้อจำกัดไปด้วย เพราะเราอยู่ในเวทีโลก นานาชาติ เราอยู่ในสนธิสัญญา การประกาศต่างๆ”

ดังนั้น การนำกัญชามาใช้ทำประโยชน์จึงไม่มีการพัฒนามาเลยหลายสิบปี ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในเรื่องกัญชาแทบจะสูญหายไป ต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ เพราะผิดกฎหมาย และมีความรู้สึกว่ากัญชา คือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเราเข้าถึงแบบไม่ถูกต้อง แต่จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากถ้าเราเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเขา

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ในยุคนี้ รัฐบาลได้เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธีคิด ที่มีต่อกัญชา เราต้องรู้จักการใช้ประโยชน์ของกัญชา ต้องรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องพัฒนา ต้องวิจัย ต้องถ่ายทอดภูมิปัญญา และเทคโนโลยีการปลูก การผลิต การใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ กัญชาจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก นอกจากนี้ เรายังสามารถนำแทบจะทุกส่วนของกัญชามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน เปิดโอกาสการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกัญชา และประชาชนทั่วไปมีช่องทาง ทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง แม้วันนี้กฎหมายยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติด และมีเงื่อนไขต่างๆ มากมายในการใช้ประโยชน์จากกัญชา ตนได้เสนอการแก้กฎหมายไปแล้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชน ผู้ป่วย หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย สามารถปลูกกัญชา และใช้ประโยชน์จากกัญชาได้ง่ายขึ้น มากขึ้น เพื่อรักษาภูมิปัญญาของไทย นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพกับประชาชนให้มากที่สุด การแก้ไขกฎหมายทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหมดแล้ว อยู่ในขั้นตอนส่งไปให้รัฐสภา เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

“ในช่วงที่กฎหมายยังไม่ได้แก้ไข ตนได้ใช้ขอบข่ายอำนาจ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เท่าที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย และสามารถทำได้ ได้ทำทุกวิถีทางให้พี่น้องประชาชน ได้ปลูก ได้ใช้ประโยชน์ ได้เข้าถึง จากกัญชาให้มากที่สุด วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนจะสามารถปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การสุขภาพ และสร้างรายได้ ได้แล้วครับ กัญชา 6 ต้น ที่ผู้คนถามกันมากมาย เวลาลงโซเชียล ลงข่าว เอ่ยถึงประโยชน์กัญชา เอ่ยถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกัญชา แต่เวลาคอมเมนต์ถามอยู่อย่างเดียว 6 ต้น อยู่ไหน ไม่ถามอย่างอื่น ถามอย่างเดียว วันนี้คำตอบมาแล้วครับ 6 ต้น อยู่ที่โนนมาลัยครับ และจะกระจายไปทั่วทุกแห่งในประเทศไทย วันนี้เราสามารถทำให้พี่น้องปลูกกัญชา 6 ต้น เอาไว้ที่บ้านแล้วนะครับ แต่จะต้องมีวิสาหกิจชุมชนร่วมกันอยู่ เพื่อที่จะทำงานด้วยกัน ภายใต้กฎหมายถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องปลูกด้วยกันที่แปลงนั้นแปลงนี้ เหมือนเมื่อก่อน เราพยายามใช้กฎหมายที่ถูกต้อง และให้เป็นประโยชน์มากที่สุด พี่น้องจะสามารถปลูกกัญชา 6 ต้น ไว้ที่บ้าน จดไว้ให้ดีๆ ปลูกอย่างไร ส่งที่ไหน ทำสัญญากับใคร เท่านั้นเองครับ และผู้ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกับท่าน เช่น รพ. สต. ต่างๆ จะสามารถนำผลผลิตจากพืชกัญชา กัญชง เอาไปจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องต่อไปอย่างถ้วนหน้า” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงพืชกัญชา-กัญชง ได้อย่างอิสระ โดยประมาณ 90% อีก 10% คือการแก้ไขกฎหมายในรัฐสภา ซึ่งเป็นนโยบายหลักเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่


“กัญชา 6 ต้น ที่อยู่ที่บ้านของประชาชน ชาวอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านหินเหล็กไฟ ซึ่งวงหินเหล็กไฟ ได้เคยแต่งเพลงหาเสียงให้กับพรรคภูมิใจไทย เนื้อเพลงว่า… ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ คนเรานั้นเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นไร เลือกได้ก็จะทำตามใจด้วยตัวของเรา… ก็เลยจะทำตามใจ โดยให้พี่น้อง ปลูกกัญชา 6 ต้น ได้ทั่วประเทศ การทำกัญชาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จึงสามารถปลูก 6 ต้น ได้ ซึ่งร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. ซึ่งเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และหากกฎหมายในสภาฯ ออกมา เราก็จะสามารถปลูกได้อย่างเสรี ต้องมีการทำสัญญาทางการค้า ส่ง ราก กิ่ง ก้าน ใบ และหวังว่าวันหนึ่งจะสามารถส่งดอกได้ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าก็จะสั่งเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งกัญชาขอบเขตคือ จักรวาล ไม่มีหมดสิ้น เพราะเป็นประโยชน์กับคนทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น เพราะเป็นพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถขยายการผลิตไม่ใช่จำกัดเฉพาะเป็นยาสมุนไพร หรือเป็นอาหาร ยังสามารถทำเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริม สบู่ แชมพู ตลอดจนเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม มีเส้นใยที่ดีไปทำไฟเบอร์ และสิ่งทอผลิตเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มได้”

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สธ. ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล จะเป็นต้นแบบของความสำเร็จ และขยายผลไปสู่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจัง จริงใจ และที่สำคัญที่สุด จะต้องเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด กระทรวงสาธารณสุขยินดีที่จะเป็นแกนหลัก และสนับสนุนให้มีโมเดลแบบนี้ทั่วประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการเป็นนโยบายให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือ สสจ. ทุกจังหวัด ให้ความร่วมมือเต็มที่กับประชาชน ดำเนินการโครงการนี้อย่างจริงจังในฐานะที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และเชื่อว่า สสจ. ทุกท่าน จะไม่ขัดนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จะนำส่วนที่ดีของกัญชามาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่เรานำส่วนที่ดีและส่วนที่เป็นประโยชน์ของกัญชามาใช้ เหล่านี้จะเติมเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคน ไม่มีใครปฏิเสธที่จะขัดขวางให้เงินไหลเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนได้ นี่คือภารกิจหน้าที่ของข้าราชการไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นข้าราชการทุกคน โดยในวันนี้ได้พารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ หญิงไทยใจกล้า จริงใจจริงจัง มาพร้อมกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ของพืชเกษตรกรรมให้พี่น้องชาวโนนมาลัย จะได้ทำให้การปลูกกัญชา 6 ต้น ที่บ้านของแต่ละคนให้ไปได้อย่างแพร่หลาย และสามารถสร้างผลผลิต นำวัตถุดิบ ทุกส่วนของกัญชา ยกเว้นดอก เอาไปทำประโยชน์ ให้กับพวกเราทุกคนในท้องถิ่นของเรา

“นอกจากนี้ ยังมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ซึ่งในวันนี้ท่านก็มาให้องค์ความรู้ ในเรื่องของการศึกษาวิชาการ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มาให้กับพี่น้องประชาชนชาวโนนมาลัยได้รับทราบว่า การปลูกกัญชาเป็นอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ ทำอย่างไรถึงจะออมได้ ทำอย่างไรถึงจะทำให้ผลผลิตเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำมาทั้งหมดนี้ ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแล ทั้งนี้ ยังมีในส่วนของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างมีความสะดวก และสามารถรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ ในการลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เพื่อปากท้องประชาชน สมดั่งเจตนารมณ์ของพวกเรา ซึ่งไม่ได้เป็นสโลแกนในช่วงหาเสียงเท่านั้น แต่เป็นการพิสูจน์ได้ว่า เราสามารถปฏิบัติได้จริง ปฏิบัติได้เร็ว ปฏิบัติทันที หากเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ต้องขอขอบพระคุณ ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำการเปลี่ยนแปลงจากผู้ร้าย กลายมาเป็นพระเอกในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี เราต้องเป็นผู้ชนะ เพราะผู้ชนะจะเห็นโอกาสในปัญหา วันนี้เรามีโอกาสแล้ว อย่าเป็นผู้แพ้ วันนี้เรามีโอกาสจะทำในสิ่งที่คนอื่นอยากจะทำ สิ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก เปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร มาเป็นทรัพย์สินเงินทอง แล้วอย่าไปหลงใหลฤทธิ์อื่นๆ ของกัญชา ดูแต่ฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น พวกเราทุกคนก็จะมีความมั่นคง มีความร่ำรวยจากการที่เราใช้พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่มาเป็นที่เสริมรายได้ ให้พวกเราต่อไป”

“โนนมาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นต้นแบบ ขอให้เป็นต้นแบบที่ดี เราเริ่มต้นได้ดี คนจะติดตามเรา ทำตามเรา จะไปในทางที่ถูกต้อง หากเราเริ่มไม่ดี ข้างหลังจะหลงทาง เปะปะไปหมด เสียโอกาส เสียประโยชน์ แล้วจะไม่มีใครกล้าทำขึ้นมาอีก ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกัน ถือว่าเป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจกลับมาสู่พวกเราและครอบครัวทุกๆ คน” นายอนุทิน กล่าว

หลังจากนั้น รองนายกฯ และ รมว.สธ. ได้แจกต้นกล้ากัญชาให้กับเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรือนกัญชา ร่วมกับ รมช. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ และ รมช. กนกวรรณ วิลาวัลย์ โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย อีกทั้งชมนิทรรศการ และการสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาหารจากกัญชาอีกด้วย