CPAC Construction Solution ส่งมอบนวัตกรรมคลินิกแยกโรคติดเชื้อ แบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง แก่โรงพยาบาลระนอง ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ปลอดภัย สร้างได้รวดเร็ว และควบคุมงบประมาณได้

ระนอง – CPAC Construction Solution ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย นายวิเชษฐ์ ชูเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และ นายจตุพร สาเมือง ผู้อำนวยการ CPAC Solution Center – สุราษฎร์ธานี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ร่วมส่งมอบคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง พร้อมมอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง แก่ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และ นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง คลินิกดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างโดย CPAC Construction Solution โดยภายในมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ทั้งการคัดกรอง ตรวจเชื้อ และเก็บเชื้อ ซึ่งแยกเส้นทางระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยออกจากกัน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ผสานด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Digital และ Construction Technology อย่างเช่น CPAC BIM ช่วยในด้านการออกแบบ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเห็นภาพจริงและเข้าใจตรงกัน ทั้งแบบห้องและฟังก์ชันการใช้งาน จึงสามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ก่อน เป็นการลดขยะจากการก่อสร้าง อีกทั้งช่วยควบคุมงบประมาณและระยะเวลาทำงานได้ทันตามกำหนด

สำหรับด้านความปลอดภัย ควบคุมด้วยระบบ Computational Fluid Dynamic (CFD) Program ที่จำลองพลศาสตร์การไหลของอากาศ ทำให้สามารถออกแบบระบบได้ถูกต้องแม่นยำและวางผังภายในห้องได้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ประกอบกับ การก่อสร้างระบบ “Smart Structure” ที่มีความรวดเร็วในการก่อสร้าง พร้อมใช้วัสดุที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่สะสมเชื้อโรค อีกทั้งระบบการจัดการอากาศที่มีความดันลบและความดันบวก เพื่อให้อากาศทั้งภายในห้องสะอาดและลดโอกาสอากาศที่มีเชื้อแพร่สู่ด้านนอก ดังข้อกำหนดมาตรฐานสมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รวมถึงการแยกสัดส่วนและเส้นทางการเดินของแพทย์ (Doctor Circulation) และเส้นทางของผู้ป่วย (Patient Circulation) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์และผู้ใช้งาน ถูกต้องตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ “CPAC Construction Solution” ดำเนินการก่อสร้างคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ให้โรงพยาบาลระนอง แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ตอบโจทย์การคัดกรอง ค้นหาเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนวัตกรรมคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Medical Solution by CPAC BIM ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ “SOLUTIONS FOR LIFE” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบในวงการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจ CPAC Construction Solution สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร. (02) 555-5555 หรือเว็บไซต์ https://web.cpac.co.th/th/home