รมช.มนัญญา ปลื้มสหกรณ์ที่เพชรบูรณ์ส่งเสริมสมาชิกปลูกผักรายได้งาม หนุนจับมือจังหวัดขยายตลาดใกล้เคียง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการผลผลิตของสหกรณ์ผู้ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด อำเภอหล่มสัก และสหกรณ์ผู้ผลิตผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าขณะนี้ผลผลิตผักของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เพชรบูรณ์ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ซึ่งจากการหารือร่วมกับ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็พบว่าผลผลิตผักโดยเฉพาะกลุ่มผักอินทรีย์กระแสตอบรับดีมาก แต่ยังไม่พอจำหน่าย จึงเห็นตรงกันว่าโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกผักนั้นยังมีอีกมาก แต่ต้องช่วยกันสร้างระบบการผลิตที่ดี ซึ่งก็พบว่าสหกรณ์ทั้งสองแห่งเป็นต้นแบบของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สหกรณ์อื่นจะเอาเป็นแบบอย่างได้ สามารถที่จะปลูกเพื่อจำหน่ายในพื้นที่เพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็จะร่วมมือกับทางจังหวัดขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย

“กระแสผู้บริโภคขณะนี้คือตลาดสินค้าสุขภาพ สำหรับเพชรบูรณ์มีความได้เปรียบด้านภูมิอากาศและอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวก็มากเกือบตลอดทั้งปี นอกจากมะขามหวานแล้ว พืชผักของจังหวัดนี้ก็มีรสชาติที่ดีเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการผลิตผ่านระบบสหกรณ์ จะเห็นจากตัวอย่างคือสหกรณ์ผู้ผลิตผักน้ำดุกใต้ ที่เพิ่มร่วมตัวเมื่อ ปี 2558 ที่ผ่านมา แม้จะมีขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างระบบที่ครอบคลุมการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำได้ทั้งหมด มีเกษตรกรปลูกผักแปลงจีเอพี มีโรงคัดบรรจุ ทำให้สามารถส่งขายยังห้างโมเดริน์เทรดได้ ในขณะที่สหกรณ์ผู้ผลิตผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด ก็ตั้งเมื่อปี 2559 สามารถที่จะส่งเสริมสมาชิกให้หันมาปลูกผักปลอดภัยส่งขายให้กับห้างโมเดริน์เทรด ที่กรุงเทพฯ ได้เช่นกัน ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นส่งเสริมปลูกผักจะเน้นสมาชิกให้ผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทำให้ตลาดวิ่งเข้ามาหาและสมาชิกมีรายได้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ” รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนสหกรณ์ที่ทำโครงการดีๆ สร้างอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อความอยู่ดีกินดี โดยได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เข้ามาสนับสนุนเป็นทุนให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนปลูกผักได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งสหกรณ์ใดที่สนใจก็สามารถประสานมายังสหกรณ์จังหวัดเพื่อขอใช้เงินก้อนนี้ได้ นอกจากนั้น ยังพร้อมที่จะสนับสนุนในด้านวิชาการต่างๆ อีกด้วย เช่น การค้าออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางตลาดให้มากขึ้น

นายวีระศักดิ์ แซ่เถา ประธานสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ตั้งเมื่อ 2559 ปัจจุบันมีสมาชิก 73 คน จากเมื่อแรกตั้งมีเพียง 32 คน สหกรณ์ได้รวบรวมผักส่งจำหน่ายให้ห้างท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละวันประมาณ 700-800 กิโลกรัม เป็นผักอินทรีย์และผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ได้แก่ ผักสลัด เรดโอ๊ก กรีนโอ๊ก บัตเตอร์เฮด และผักกาดหอม ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี เบบี้แครอต ซูกินี มะเขือเทศเชอร์รี่ ถั่วแขก ถั่วหวาน เป็นต้น โดยสหกรณ์จะซื้อนำตลาดประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งก่อนหน้านี้สหกรณ์ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 และได้รับรถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2.2 ล้านบาท ทำให้สามารถส่งผักให้ศูนย์รวบรวมผักของคู่ค้าที่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน