กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบหน้ากากผ้าคุณภาพดี 3 แสนชิ้น แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อกระจายสู่โรงพยาบาลชุมชน 78 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดย นายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารและพัฒนาองค์กร (ที่ 2 จากขวา) ได้มอบหน้ากากผ้าคุณภาพดี จำนวน 300,000 ชิ้น ภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ให้แก่ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ รองประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท (ที่ 1 จากซ้าย) ที่มูลนิธิแพทย์ชนบท กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน โดยทางมูลนิธิจะนำหน้ากากผ้าแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลชุมชน 78 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 10,000 แห่ง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ทางมูลนิธิจะเป็นสื่อกลางในการนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดสระบุรีอีกด้วย

การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน