ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารจากใจแก่ “โรงพยาบาลสนาม” ต่อเนื่อง เสริมกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล หนุนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานปลอดภัย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้มีอาหารปลอดภัยรับประทานอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ล่าสุด ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานมอบ 1,260 แพ็ก พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็น ให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทื่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมงในการประสานงานจัดส่งผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเพื่อส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนาม โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นตัวแทนรับมอบ จาก นางพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ซีพีเอฟ ณ ศูนย์เอราวัณ

ผลิตภัณฑ์อาหาร

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ขอขอบคุณธารน้ำใจของซีพีเอฟ ที่เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนรายแรกๆ ได้นำอาหารปลอดภัยมาอำนวยความสะดวกและลดเวลาในการจัดเตรียมอาหารการกินของแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของศูนย์เอราวัณ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและเสริมขีดความสามารถการทำงานของศูนย์เอราวัณให้สามารถรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที นับเป็นความร่วมมือกันของคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อให้สถานการณ์สามารถคลี่คลายโดยเร็ว

การสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลสนาม สอดคล้องตามดำริของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือเครือซีพี ที่ต้องการระดมทุกสรรพกำลังช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเดินเคียงข้างประเทศไทยสามารถฝ่าวิกฤตการระบาดโควิด-19 ในรอบนี้ได้

ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนู จำนวน 8,820 แพ็ก และน้ำดื่ม 4,410 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน) ขณะที่ ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนเนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร ให้โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสนาม จังหวัดลำพูน และจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และผู้ป่วยโควิด-19 ได้มีอาหารปลอดภัยบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเร่งระดมส่งมอบผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานให้แก่โรงพยาบาลสนามอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำของไทย ซีพีเอฟยกการ์ดสูง ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัด ตลอดจนเข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารในทุกขั้นตอน มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค พี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่หยุดชะงัก และในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ซีพีเอฟนับเป็นบริษัทแรกๆ ที่นำความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารคุณภาพสูง มาช่วยเหลือสังคมและชุมชนในยามวิกฤตได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ผนึกพลังกับบริษัทในเครือ หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรดำเนินการส่งมอบอาหารจากใจสนับสนุนผู้ที่กักตัวหลังกลับจากต่างประเทศ พร้อมกับส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานปลอดภัยเป็นกำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ 200 แห่ง และขยายการช่วยเหลือด้านอาหารไปถึงครอบครัวของแพทย์และพยาบาล และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนแออัด แรงงานข้ามชาติ และล่าสุด การระบาดระลอกใหม่ ซีพีเอฟ ได้นำอาหารมาสนับสนุนโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมในภาวะวิกฤต