ซีอีโอข้าวตราฉัตร-สุเมธ เหล่าโมราพร เข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 129 ปี โดยมี นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด หรือกลุ่มธุรกิจข้าวตราฉัตร เข้ารับเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”  และประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดี ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาโดยตลอด ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” และ “โครงการโอลิมปิกวิชาการ”

นายสุเมธ เหล่าโมราพร
บทความก่อนหน้านี้สถานทูตเนเธอร์แลนด์ โต้โผจัดสัมมนาออนไลน์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
บทความถัดไป“ทุเรียนน้ำกร่อย” ที่สุดของความอร่อย ที่สวน BB จันทบุรี