มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โชว์นวัตกรรมหน้ากากอนามัย ผู้พิทักษ์ปอดของคนไทย ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 กรองฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 99%

ไวรัสโควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตสุขภาพของผู้คนในเวลานี้ “หน้ากากอนามัย” เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนประสบความสำเร็จในการผลิตหน้ากากอนามัย “NANO GUARD หน้ากากชั้นกรองโครงข่ายเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน COVID-19 และ PM2.5” ได้ดีเยี่ยม

นวัตกรรมดังกล่าว เป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ศึกษาค้นคว้าและพบคำตอบเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จุดเด่นของหน้ากากอนามัยชิ้นนี้คือ ผลิตด้วยนวัตกรรม “NANO GUARD หน้ากากชั้นกรองโครงข่ายเส้นใยนาโนพอลิเมอร์เพื่อป้องกัน COVID-19 และ PM2.5” หน้ากากมีชั้นกรองหรือรูกรองขนาดเล็กกว่า 125 นาโนเมตร ดักจับไวรัสโควิด-19 ได้ รวมทั้งมีอนุภาค Nano Silver เคลือบอยู่ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสได้ ทั้งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่