ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ถวายแอลกอฮอล์-เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับวัดโมลีโลกยาราม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิเด็ก

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ สานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ในโครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 และเป็นไปตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภคให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน 18 จังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมกับให้การสนับสนุนส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ รวมถึงพระสงฆ์ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ

ล่าสุด นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนถวายแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันดูแลรักษาความสะอาดและจัดตั้งจุดคัดกรอง โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รับถวาย รวมทั้ง นางสาวรติชา วิริวุฒิกร ผู้จัดการทั่วไปสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือเยาวชน รวมถึงบุคลากรภายในมูลนิธิเด็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงต้องใช้เพิ่มมาตรการการป้องกันโควิด-19 โดยมี นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็กเป็นผู้รับมอบ

โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน