ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ซีพี ออลล์ เดินสายมอบอาหารและครุภัณฑ์ หนุนภารกิจแพทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบอาหารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 3 โรงพยาบาล ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” และ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”  

นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นภารกิจสำคัญที่บุคลากรของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ติดเชื้อสู้ภัยโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง ขอบคุณเครือซีพี ซีพีเอฟ และซีพีออลล์ ที่สร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวภายในโรงพยาบาล เมื่อมีอาหารพร้อมรับประทานมาสนับสนุนก็ยิ่งสะดวกมากขึ้น ทั้งยังลดภาระการจัดเตรียมอาหาร ทำให้สามารถทุ่มเทเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

พญ.สมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง กล่าวขอบคุณเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ ทั้งซีพีเอฟที่สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง กำลังคนของเราต้องให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มารักษาตัวกับโรงพยาบาล 28 ราย อาหารนี้จึงช่วยเติมพลังกายให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ส่วนซีพี ออลล์ มอบแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการบริการ และยังมีน้ำดื่มมอบให้ด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจและเสริมแรงให้บุคลากรทุกคนมีพละกำลัง ทั้งแรงกายและแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป

นพ.พิสุทธ์ ภู่พวง รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่า การสนับสนุนเสบียงอาหารจากซีพีเอฟในครั้งนี้ นับเป็นอีกแรงหนุนสำคัญให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ได้บริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อให้มีพลังกายที่แข็งแรงและมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมกันต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ขอขอบคุณเครือซีพี ซีพีเอฟ และซีพีออลล์ที่เล็งเห็นถึงความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เป็นการช่วยเหลือสังคมที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

ด้าน นายสุริยะ ชูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวระหว่างนำชาวซีพีเอฟจิตอาสาร่วมกันส่งมอบอาหารในครั้งนี้ว่า บริษัทยังคงเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมพลังกายและสร้างพลังใจแก่ทีมแพทย์ทุกท่าน ให้ได้รับประทานอาหารปลอดภัยหลากหลายเมนูบริโภคอย่างเพียงพอ ในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทขอนำความเชี่ยวชาญในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย ไปช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต เพื่อก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน

ส่วนผู้แทน ซีพี ออลล์ นายสายชล ถึงกลาง ที่นำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่มมาร่วมมอบให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง กล่าวว่า บริษัทร่วมเสริมทัพและเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวม 5 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง บริษัทขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคน ให้มีแรงกายและแรงใจที่ดีเพื่อต่อสู้กับวิกฤตนี้ให้ได้