บ้านปูเดินหน้า ช่วยไทยยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากผ้า 1 แสนชิ้น ให้แก่ผู้พิการ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบหน้ากากผ้าคุณภาพดี จำนวน 100,000 ชิ้น ภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” ให้แก่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นอีกกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยทางสมาคมจะนำหน้ากากผ้าไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน