คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ผนึกกำลังสู้โควิด-19 ทำสเปรย์การ์ดแบบพกพา แจกนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี นำอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาเคมี จิตอาสาผนึกกำลังจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ในรูปแบบสเปรย์การ์ด (Spray Card) แบบพกพา แบบหัวฉีดละออง ใช้หมดสามารถเติมได้ สำหรับแจกนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงที่เปิดภาคการศึกษา ต้นปีการศึกษา 2564

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในการจัดทำและส่งมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้กับมหาวิทยาลัยในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID WEEK) “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” นำแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ 15 ตำบล เขตอำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ในส่วนของภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำสเปรย์ แอลกอฮอล์ ในรูปแบบสเปรย์การ์ด (Spray Card) แบบพกพา ปริมาณบรรจุ 20 มิลลิลิตร สำหรับแจกจ่ายให้นักศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และพร้อมจัดทำต่อเนื่องให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป และหากหน่วยงานใดสนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ (045) 353-407