วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPR เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19

วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPR พร้อมให้บริการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนาชุด PAPR คุณภาพสูง เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานท่ามกลางวิกฤตการระบาดโควิด-19

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR ที่ใช้ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนหนึ่งได้พัฒนาชุด PAPR ขึ้นเองในประเทศ ซึ่ง วศ. มีความห่วงใยจึงได้พัฒนาเครื่องมือและงานบริการทดสอบชุด PAPR ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยที่พัฒนาและผลิตชุด PAPR เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจากการระบาดของโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น

ดร. กรธรรม สถิรกุล หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมา วศ. ได้จัดทำประกาศ เรื่อง “ข้อกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์แบบหมวกคลุมครอบศีรษะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” หรือ PAPR ลงวันที่ 16 ธ.ค 2563 และได้เร่งพัฒนาสร้างเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุด PAPR จนสามารถให้บริการทดสอบได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ วชิรพยาบาล สจล. และภาคเอกชนต่างๆ ปัจจุบัน วศ.ได้ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพชุด PAPRให้แก่ผู้ผลิตไทยจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศ

สำหรับชุด PAPR หรือ Powered air purifying respirator with a helmet or a hood for medical and health care personnel เป็นอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ในขณะดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการรั่วซึมเข้า (total inward leakage) ความสามารถในการจ่ายอากาศ (air supply) และการต้านการหายใจ (breathing resistance)

ในปัจจุบันมี วศ.หน่วยงานเดียวที่สามารถให้บริการทดสอบรายการดังกล่าว หากมีผู้ผลิตรายใดมีความประสงค์ที่จะรับบริการทดสอบชุด PAPR และผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. 02-201-7130 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางอี-เมล [email protected]