ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙  พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารบูรณมงคล และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาแรด จำนวน ๒๐๐ ตัว บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติทิศตะวันตก อาคารบูรณมงคลและบ่อเก็บน้ำแก้มลิง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา