ธ.ก.ส. มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

นายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,000,000 บาท ชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ซึ่งเป็นเงินจากการร่วมบริจาคของผู้บริหาร พนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และนครราชสีมาเพื่อจัดหาทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร และเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาล สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยมีนายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา